Praktijk voor Mondzorg Alkmaar
Praktijkinformatie

Praktijkinformatie

Algemeen

Praktijk voor Mondzorg Alkmaar is een mondhygiënepraktijk met drie zelfstandig werkende mondhygiënisten, te weten:

Rieja Bouman-Udema
Monique van Diepen-Putter
Maaike WijdenesAdres Gegevens


Praktijk voor Mondzorg Alkmaar

Louis Couperusstraat 7
1822 LE Alkmaar

Tel: 072-520 33 85

Routebeschrijving klik [hier]


Openingstijden

De praktijk is doorgaans geopend van maandag t/m vrijdag. De praktijk is tijdens kantooruren telefonisch bereikbaar, maar aangezien wij het grootste deel van de tijd met patiëntenbehandelingen bezig zijn, zijn wij niet altijd in de gelegenheid de telefoon op te nemen. Spreek daarom altijd het antwoordapparaat in zodat wij u op een later tijdstip kunnen terugbellen.
Nieuwe patienten kunnen zich zowel telefonisch aanmelden als per email.
Voor het aanmelden via email klik hier.

Mondhygiënisten


Rieja Bouman-Udema is afgestudeerd in 1993 aan het ACTA in Amsterdam.
In 1993 is zij gaan werken in een tandartsengroepspraktijk in Castricum en op de Luchthaven Schiphol. Hier heeft zij ervaring opgedaan in de parodontologie, orthodontie en implantologie. In 1998 is zij een eigen praktijk in Alkmaar begonnen, binnen een bestaande tandartspraktijk en een jaar later, op een tweede locatie in Bergen. In 2003 kwam er de mogelijkheid om een praktijk te starten op een nieuwe en eigen lokatie, samen met een collega.

Monique van Diepen-Putter heeft de opleiding voor mondhygiënisten in Amsterdam gevolgd en afgerond in de zomer van 1995. Hierna is zij gaan werken in een orthodontie-praktijk in Purmerend en in een algemene praktijk in Alkmaar. In augustus 1998 heeft zij de stap genomen om zich in Alkmaar vrij te vestigen binnen een bestaande tandartspraktijk, hierbij bleef zij 3 dagen in de orthodontie werken. Door beperkte uitbreidingsmogelijkheden in de tandartspraktijk waar zij zelfstandig werkzaam was, is zij uit gaan kijken naar een andere lokatie.

Maaike Wijdenes, is afgestudeerd als mondhygiëniste aan de ACTA te Amsterdam in mei 2004. Vervolgens heeft zij gewerkt en ervaring opgedaan in verschillende algemene tandartspraktijken.

Sinds eind dit jaar werkt zij voor 1 dag in Praktijk voor Mondzorg Alkmaar. Dit combineert zij met haar werkzaamheden in een algemene tandartspraktijk waar zij 2 dagen werkt.

Rieja, Monique, Esther en Maaike doen veel aan bij- en nascholing door cursussen te volgen, congressen te bezoeken, actief deel te nemen aan intercollegiale bijeenkomsten en vakliteratuur te lezen.