Mondzorg Alkmaar
Louis Couperusstraat 7
1822 LE Alkmaar
  072 - 520 33 85
   
Louis Couperusstraat 7 | 1822 LE Alkmaar | T: 072-5203385

Missie

Een gezonde en frisse mond is een basisbehoefte voor onze gezondheid en ons levensgeluk. De mond is belangrijk om goed te kunnen eten, praten, lachen, en ook om dichtbij anderen te kunnen zijn.

Een slechte mondgezondheid vergroot daarnaast het risico op longontsteking en op hart- en vaatziekten. Bij mensen met suikerziekte kan een slechte mondgezondheid de bloedsuikerspiegel ontregelen.

Team Mondzorg Alkmaar staat graag als coach voor u klaar om vakkundig en professioneel, met oog voor persoonlijke wensen, samen aan een gezonde mond te werken. Een gezonde mond zorgt voor een algehele goede gezondheid!

Samen met u zorgen we voor een blijvend resultaat door regelmatige controle en bijsturing. Zo zorgt Mondzorg Alkmaar dat u met een schoon gebit én een blij gezicht de praktijk uit gaat, vandaar in álle opzichten:

 

Uw mond is  een glimlach waard!

Ons Team

 

 

Rieja Bouman-Udema, ik ben afgestudeerd in 1993 aan de Opleiding voor Mondhygiënisten in Amsterdam.
In 1993 ben ik gaan werken in een tandartsengroepspraktijk in Castricum en op de Luchthaven Schiphol. Hier heb ik ervaring opgedaan in de parodontologie, orthodontie en implantologie. In 1998 ben ik een eigen praktijk in Alkmaar begonnen. In 2003 kwam er de mogelijkheid om een praktijk te starten op een nieuwe en eigen lokatie, samen met  Monique. Dit werd Praktijk voor Mondzorg Alkmaar.

Om mijn kennis bij te houden en te vernieuwen volg ik curssussen en woon congressen bij. Op het gebied van mijn persoonlijke ontwikkeling heb ik NLP cursussen gevolgd. Zorgzaamheid en inlevend vermogen zijn mijn sterke kanten. Mijn affiniteit ligt bij mensen met angst voor de tandarts en mondhygienist. Inmiddels heb ik al talloze mensen geholpen met het overwinnen van hun angst voor mondhygiënische behandelingen.

 

Monique van Diepen-Putter, de Opleiding voor Mondhygiënisten heb ik in 1995 afgerond en ben daarna gaan werken in een algemene tandartspraktijk en een orthodontiepraktijk. Daar heb ik de nodige ervaring opgedaan op allerlei gebieden. Sinds 2004 ben ik, samen met mijn collega Rieja, Praktijk voor Mondzorg begonnen.

Mijn kracht is rust, vriendelijkheid en duidelijke communicatie. Hierdoor kan ik goed werken met mensen met een geestelijke beperking en ook de angstige patiënt voelt zich snel bij mij op zijn gemak. Tevens heb ik, door jarenlange ervaring in de orthodontiepraktijk, een goede kijk op kinderen en kan ik hen op de juiste wijze motiveren en bijsturen in de mondzorg, wat vooral uitermate belangrijk is gedurende een beugelbehandeling.

 

 

Maaike Wijdenes, ik ben afgestudeerd in 2004 aan de Opleiding voor Mondhygiënisten in Amsterdam. Vervolgens ben ik gaan werken in verschillende algemene tandartspraktijken, waar ik de nodige ervaring heb opgedaan.
Sinds december 2016 ben ik het team van Mondzorg Alkmaar gaan versterken. Dit combineer ik met mijn werkzaamheden in een algemene tandartspraktijk. Mijn expertise ligt bij de parodontologie en bij de mondzorg van "de oudere mens".

Huisregels

Graag vragen we uw aandacht voor het volgende:

 • Bij een gemaakte afspraak reserveren wij speciaal tijd voor u; wij verzoeken u dan ook op tijd op uw afspraak te komen. Verhindering dient u minimaal 24 uur van tevoren bij ons kenbaar te maken, zodat wij nog in de gelegenheid zijn iemand anders in te plannen op dit tijdstip. Dit kan mondeling, schriftelijk of via een bericht op het antwoordapparaat. Zo voorkomt u dat wij de kosten alsnog bij u in rekening moeten brengen.
 • Aangezien wij het grootste deel van de tijd met behandelingen bezig zijn, zijn wij niet altijd in de gelegenheid de telefoon aan te nemen. U kunt altijd het antwoordapparaat inspreken, zodat wij u op een later tijdstip kunnen terugbellen. Echter, een bericht per mail geniet de voorkeur zodat wij u op een voor ons geschikt moment kunnen contacten. Zie de Contact Pagina.
 • Wij streven ernaar de mondgezondheid van onze patiënten op niveau te krijgen en te houden. Uw medewerking en motivatie zijn daarbij van essentieel belang!
 • Wijzigingen in uw persoonsgegevens (naam, adres, telefoonnummer), wijzigingen van verzekeringsmaatschappij of polis en wijziging in gezondheid (met name medicijngebruik) dient u te allen tijde aan ons door te geven.
 • Na de behandeling maken wij direct de factuur aan. De rekening dient u dan contant of per pin te voldoen. Voor ons scheelt dit een hoop administratie en u wordt niet meer achteraf lastig gevallen met facturen. Vervolgens kunt u de rekening indienen bij uw verzekeringsmaatschappij. Het is aan u om van tevoren de inhoud van de polisvoorwaarden door te nemen, zodat u weet of de behandeling voor vergoeding in aanmerking komt. Er zijn een aantal verzekeringsmaatschappijen waarbij wij rechtstreeks kunnen declareren wanneer u in het bezit bent van een aanvullende verzekering. Op het moment betreft dit:
  • IZA
  • ONVZ
  • CZ
  • OHRA
  • DELTA-LOYD

Corona

Onze reguliere zorg voor mensen zonder corona gaat verantwoord verder!

Er is wereldwijd sprake van een pandemie van besmetting met het coronavirus. De essentie van de Nederlandse aanpak is om het virus maximaal te controleren waarbij kwetsbare groepen worden beschermd.

Wij zullen de zorg op verantwoorde wijze voortzetten voor reguliere patiëntenzorg.
Het beleid dat we volgen is dat we alleen mensen in de praktijk toelaten waarvan we met vrij grote zekerheid weten dat ze geen corona hebben. 
Mocht u positief testen op corona dan verzoeken wij u om uw afspraak te annuleren:

 

 

Per mail zijn wij bereikbaar via de Contact Pagina.

Met vriendelijke groet,
Rieja, Monique en Maaike

Privacy

Privacy in de mondzorgpraktijk

Voor een goede mondzorgbehandeling is het noodzakelijk van iedere cliënt een mondzorgdossier samen te stellen. Het dossier bevat aantekeningen over uw mondgezondheid, medische gegevens die van belang zijn voor onze behandeling, gegevens over de uitgevoerde behandelingen en verslagen van bevindingen. Ook worden gegevens opgenomen die elders, bijvoorbeeld bij uw tandarts, met uw toestemming zijn opgevraagd. Omgekeerd kunnen gegevens uit dit dossier worden verstrekt aan andere zorgverleners. De gegevens kunnen tevens door een directe collega of voor overleg met andere mondzorgprofessionals worden gebruikt. Dit gebeurt niet wanneer u hier bezwaar tegen heeft.

Een beperkt aantal gegevens uit het dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie en aan anderen verstrekt indien dat wettelijk is voorgeschreven. 

Beveiliging van de gegevens

De praktijk draagt er zorg voor dat de gegevens veilig worden opgeborgen, dat deze niet verloren raken en niet in onbevoegde handen komen. Alleen rechtstreeks bij de behandeling betrokken personen hebben toegang tot de gegevens, bijvoorbeeld een vervangende collega. Deze personen zijn uiteraard verplicht tot geheimhouding. 

Bewaartermijn

De algemene bewaartermijn van de gegevens is vijftien jaar, na het beëindigen van de behandelrelatie. Het kan voorkomen dat de gegevens langer bewaard moeten worden, dit heeft vaak te maken met familiaire achtergronden. Mocht u het op prijs stellen dat wij uw gegevens langer bewaren, kunt u dit aangeven. 

Recht tot inzage, afschrift, correctie en aanvulling

U heeft er recht op uw gegevens in te zien en kunt om een kopie van de gegevens verzoeken. Als u van mening bent dat de gegevens in uw dossier inhoudelijk onjuist zijn, kunt u vragen deze te corrigeren. Aanvullingen kunnen toegevoegd worden aan uw dossier, na een schriftelijk verzoek. 

Recht op verwijdering en vernietiging

U kunt vragen (een deel van) uw gegevens te vernietigen. Dit verzoek moet binnen drie maanden uitgevoerd worden, tenzij aannemelijk is dat het bewaren van de gegevens van aanmerkelijk belang is voor iemand anders dan u zelf omdat een wettelijke bepaling vernietiging verbiedt. 

Klachten

U heeft altijd de mogelijkheid tot het indienen van een klacht met betrekking tot persoonsgegevens bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Documenten (PDF)

Klachten

Wij doen ons werk zo goed mogelijk. Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over de door ons verleende hulp/behandeling, maak deze dan met ons bespreekbaar. Mochten wij er samen met u niet naar tevredenheid uitkomen kunt u gebruik maken van onze klachtenregeling.

Wij zijn aangesloten bij de klachtenregeling van de Nederlandse Vereniging van Mondhygiënisten.

In eerste plaats om uw ontevredenheid weg te nemen, in de tweede plaats omdat uw opmerkingen aanleiding kunnen geven tot het verbeteren van onze dienstverlening. U en andere patënten kunnen daar weer baat bij hebben in de toekomst.

Home E-Mail Formulier Powered by CMSimple Template: ge-webdesign.de Login

nach oben